Tích điểm khách hàng VIP

Trở thành khách hàng thân thiết của công ty:

  • Nhận thông báo mới nhất về các chương trình khuyến mãi.

  • Ưu đãi nhiều sản phẩm mới, tham gia các chương trình đổi quà khi đủ điểm

*Chú ý: 

  • Điểm tích lũy được tính dựa trên hóa đơn mua sắm tại cửa hàng và mua online trên hệ thống.

  • Số điểm tích lũy là không giới hạn và được cộng dồn qua các lần mua sắm.

  • Mỗi khách hàng chỉ nên tích điểm vào một SĐT duy nhất để sử dụng điểm tích lũy trong suốt kỳ mua sắm. 

  • Điểm tích lũy được áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

Danh mục

Giỏ hàng

Chat messager